Al 15 jaar levert Waterpas ruimtelijk advies aan opdrachtgevers. Deze expertise is de afgelopen jaren verder gegroeid en is nu gebundeld onder Civiel Technisch Advies (CTA). Waterpas adviseert over:

  • Visievorming: inrichtingsplannen, haalbaarheidsstudies;
  • Financieel-economische ondersteuning: bijdragen in grondexploitatie, SSK-ramingen, risicoanalyses, Subsidiemogelijkheden, etc;
  • Projectadvisering: geotechniek, verkeers- en omgevingsmanagement;
  • Schrijven van EMVI-plannen.
  • Kostenramingen
EMVI – Bouwrijp maken werkgebied Sportlaan (Vermaatterrein)

EMVI – Bouwrijp maken werkgebied Sportlaan (Vermaatterrein)

EMVI – Integraal onderhoud openbare ruimte 2019

EMVI – Integraal onderhoud openbare ruimte 2019

Koninginnehof Zwijndrecht

Koninginnehof Zwijndrecht

EMVI – Ontwerp en Realisatie van 6 bruggen

EMVI – Ontwerp en Realisatie van 6 bruggen

10’en voor EMVI – Sloop en Grondsanering te Nieuwegein

10’en voor EMVI – Sloop en Grondsanering te Nieuwegein

RET Barendrecht

RET Barendrecht

Ontsluiting Noordeinde – A15

Ontsluiting Noordeinde – A15

Vergroening Ter Heijde en upgrade parkje

Vergroening Ter Heijde en upgrade parkje

Westerkwartier Delft

Westerkwartier Delft

Werkvoorbereiding Tramsporen Regio Rotterdam

Werkvoorbereiding Tramsporen Regio Rotterdam

BLVC Woonrijpmaken Energiekwartier kavel C en D

BLVC Woonrijpmaken Energiekwartier kavel C en D

EMVI- Buurtaanpak Bloemen- en Plantenbuurt

EMVI- Buurtaanpak Bloemen- en Plantenbuurt

EMVI Binnenlandse Baan

EMVI Binnenlandse Baan

EMVI Park Bijdorp

EMVI Park Bijdorp

Big Data helpt winkelgebieden verder

Big Data helpt winkelgebieden verder

Kostenraming

Kostenraming

EMVI Integraal onderhoud Zuidplas

EMVI Integraal onderhoud Zuidplas

EMVI Bouw- en woonrijp maken Veerhaven Hellevoetsluis

EMVI Bouw- en woonrijp maken Veerhaven Hellevoetsluis

EMVI Gewonnen!

EMVI Gewonnen!

Ontwikkeling Ankeveen

Ontwikkeling Ankeveen

Leefstijlgericht beheer Stadlander

Leefstijlgericht beheer Stadlander

Bruggen Houten

Bruggen Houten

Ontwerpstudie Drinkwaterleiding

Ontwerpstudie Drinkwaterleiding

Winnende EMVI-plan Stationsweg fase 2

Winnende EMVI-plan Stationsweg fase 2

Nieuwe Sluiz, Terneuzen

Nieuwe Sluiz, Terneuzen

Meten is weten

Meten is weten

Het PierPander plein in een nieuw jasje!

Het PierPander plein in een nieuw jasje!

Fietsbrug Vlietpolderplein

Fietsbrug Vlietpolderplein

Bouw- en woonrijp maken van Essendael in Rhoon

Bouw- en woonrijp maken van Essendael in Rhoon

Quick Scan, Quick Wins

Quick Scan, Quick Wins

Plataan- en Abeelstraat

Plataan- en Abeelstraat

Winnende EMVI-plan Stationsweg

Winnende EMVI-plan Stationsweg

Winnende EMVI-plan Centrum Rhoon

Winnende EMVI-plan Centrum Rhoon

Overige diensten