Waterpas werkt samen met gemeenten en ontwikkelaars in ontwikkelingstrajecten en kan als advies/ en ingenieursbureau voor de buitenruimte van begin tot eind betrokken zijn. Wij zorgen dat de voortgang van gebiedsontwikkelingstrajecten gewaarborgd blijft doordat wij de taal van alle betrokkenen spreken en knelpunten in het proces doorbreken. Waterpas is ook graag bereid om samen met de initiatiefnemers voor vastgoedontwikkeling de benodigde advies- en engineeringwerkzaamheden voor de buitenruimte bij (her)ontwikkeling op te pakken.

Te denken valt hierbij aan:

Overige diensten