10’en voor EMVI – Sloop en Grondsanering te Nieuwegein

Omschrijving: In samenwerking met onze opdrachtgever schreven wij het winnende EMVI-plan voor de aanbesteding sloop en grondsanering te Nieuwegein. Het project omvatte de sloop en grondsanering werkzaamheden op een terrein van Vitens. In het plan van aanpak moest een omschrijving worden gegeven van de volgende onderdelen:

  • Projectaanpak;
  • Hinder beperking;
  • Risicobeheersing;
  • Benutting van kansen;
  • Omgevingsmanagement.

Ons plan werd als beste beoordeeld met 10’en op alle onderdelen van de aanbesteding. Binnenkort mag de aannemer starten met de voorbereidende werkzaamheden.

Werkzaamheden Waterpas:
Opstellen EMVI-plan

Betrokken medewerker:
Sadjad Jawid, s.jawid@waterpas.nl