Rioolvervanging en herinrichting Professorenbuurt in Delft

Opdrachtgever:
Gemeente Delft

Uitvoering:
2008 –  2011

Werkzaamheden Waterpas:
Ontwerp & projectvoorbereiding

Omschrijving:
In 2008 is door het collega van burgemeester en wethouders besloten de riolering te vernieuwen in de wijk Professorenbuurt. Door het versmallen van trottoirs, kan er een extra parkeerstrook komen. Het college hoopt zo dat auto’s niet meer op de stoep parkeren. Voetgangers hebben nu soms nauwelijks de ruimte om te lopen. Ook komt er extra speelruimte in de Delftse Professorenbuurt.

Noodzaak voor vervanging van het riool is omdat bij hevige regenval ernstige overlast van water op straat optreedt. Na onderzoek bleek dat de lage ligging van het gebied ten opzichte van de omgeving de oorzaak is dat de berging snel vol loopt. Ook is de afvoer niet optimaal.

In opdracht van de gemeente Delft heeft Waterpas de engineering verricht en geadviseerd over het rioolsysteem. In de wijk was een pompgemaal met een droge opstelling aanwezig. Oorspronkelijk zou een nieuw gemaal met een natte opstelling worden geplaatst. Gedurende de planvorming bleek dat de optimale variant is om het bestaande gemaal te opwaarderen. Hiermee is een efficiënter rioolsysteem ontworpen.

Waterpas stelde verder de bestekken op en ondersteunt de opdrachtgever tijdens de uitvoering. Verwacht wordt dat de uitvoering eind 2011 gereed is.

Betrokken medewerkers:
Joost Zwanenburg: zwanenburg@waterpas.nl