Tracéstudie Oasen Krimpenerwaard (drinkwater)

Project: Tracéstudie Oasen in de gemeente Krimpenerwaard (drinkwater)

Omschrijving: Waterpas voert voor drinkwaterbedrijf Oasen tracéstudies uit. Een belangrijk aspect daarbij is de samenwerking met de omgeving en het afsluiten van zakelijk rechten. De werkzaamheden bestaan op hoofdlijn uit:

  • toetsen bestemmingsplan;
  • uitvoeren diverse onderzoeken (o.a. flora en fauna, archeologie, bodem, niet gesprongen explosieven);
  • vestigen van zakelijk recht;
  • opstellen tracé tekeningen;
  • opstellen (SSK) raming.

Waterpas is gewend een dergelijke studie professioneel aan te pakken. Hierbij gaan we een nauwe samenwerking aan, tussen ingenieursbureau, opdrachtgever en overige betrokkenen zoals perceeleigenaren, het Waterschap en de gemeente. De medewerkers van Waterpas hebben tevens ervaring opgebouwd ten aanzien van tracéstudies tijdens hun werkzaamheden bij Gemeente werken Rotterdam, het Kabels en Leidingenbureau maar ook bij projecten voor onder andere ontwikkelaars en Waterschappen.

Betrokken medewerker:
Ruud van Eck, eck@waterpas.nl