Bouw- en woonrijp maken van Essendael in Rhoon

Opdrachtgever:
Essendael Beheer CV

Uitvoering:
Mei 2006 – heden

Werkzaamheden Waterpas:
Projectleiding, voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van het ophogen, bouw en woonrijp maken

Bouw- en woonrijp maken van Essendael in Rhoon
Gemeente Albrandswaard en Rabobouwfonds realiseren samen de nieuwbouwlocatie Essendael aan de rand van het landelijk gelegen Rhoon in de gemeente Albrandswaard. Het project bestaat uit de realisatie van 612 woningen in 5 deelplannen. Op dit moment zijn de eerste 2 deelplannen bij gereed. Medio 2012 wordt afhankelijk van de verkoopsnelheid gestart met de volgende deelplannen. Het plan kenmerkt zich verder door een uitgebreide waterstructuur en aandacht voor groenzone´s en speelvoorzieningen. Medio 2011 een doorvaardbare duiker en het parkdeel in het plan gerealiseerd.

Waterpas reeds bij Inrichtingsplan betrokken
De start voor de werkzaamheden is een stedenbouwkundig matenplan en inrichtingsplan. Met dit document verricht Waterpas de integrale voorbereiding van Voorlopig Ontwerp tot en met besteksvoorbereiding. Waterpas heeft voor de locatie een raamovereenkomst opgesteld en de aanbesteding begeleidt. Hiermee is in een vroegtijdig stadium een vaste aannemer voor de uitvoering van civiele aannemer vastgelegd. De werkzaamheden worden per deelplan uitgewerkt tot een deelopdracht. In 2007 is gestart met het bouwrijp maken van het eerste deelplan en het ophogen van de overige deelplannen.

Locatiemanagement in goede handen
Het locatiemanagement is ook in handen van Waterpas, zodat een efficiënte werkwijze is ontstaan wat de opdrachtgever zorgen uit handen neemt. Zo verricht Waterpas de coördinatie van de aanleg van de nutsvoorziening en afstemming van de werkzaamheden met de bouwers van de woningen.

Betrokken medewerker:
Joost Zwanenburg, zwanenburg@waterpas.nl 

.