EMVI – Integraal onderhoud openbare ruimte 2019

Omschrijving: Waterpas heeft een goed beoordeeld plan van aanpak geschreven voor de aanbesteding van het project: Integraal onderhoud openbare ruimte 2019, te Nieuwegein. Binnen de aanbesteding waren criteria als duurzaamheid en Flora en Fauna belangrijke onderwerpen. Onze effectieve strategie ten aanzien van het versterken van de Flora en Fauna heeft een hoge waardering gekregen. Dit komt mede door de implementatie van ecologisch beheer binnen de percelen. Met deze strategie bereiken wij een optimale balans tussen het versterken van biodiversiteit en het beheer van de openbare ruimte.

Voor het onderdeel duurzaamheid heeft Waterpas ook een hoge score behaald. Dit komt doordat wij een concreet en realistisch waren in onze visie ten aanzien van het verschonen van het wagenpark en de reductie van
CO2-uitstoot.

Binnenkort mag onze opdrachtgever starten met de uitvoering van het bestek.

Werkzaamheden Waterpas:
Opstellen EMVI-plan

Betrokken medewerker:
Sadjad Jawid, s.jawid@waterpas.nl

Ook de volgende aanbesteding winnen? Neem dan contact op met
Ruud van Eck via r.vaneck@waterpas.nl of bel naar 06 – 41561078