EMVI Integraal onderhoud Zuidplas

Project: EMVI Groenbeheer gemeente Zuidplas

Opdrachtgever: Verheij Integrale Groenzorg

Omschrijving: Waterpas Civiel Adviesbureau schreef in samenwerking met Verheij Integrale Groenzorg het winnende EMVI-plan voor het integraal onderhoud in de gemeente Zuidplas. In dit contract stond burgerparticipatie centraal. In het plan is beschreven hoe de gemeente Zuidplas burgerparticipatie in het groenbeheer effectief kan inzetten. Het is onze ervaring dat wanneer burgers invloed uitoefenen op inrichting- en beheervraagstukken binnen hun leefomgeving de sociale cohesie, de leefbaarheid en het eigenaarschap wordt vergroot. Het opstellen van duidelijke kaders waarbinnen burgerparticipatie plaatsvindt en hierover helder communiceren is belangrijk voor een succesvolle burgerparticipatie en hoge burgertevredenheid. Daarnaast is het aangaan van een dialoog met de buurt en het in kaart brengen van de verwachtingen en de wensen belangrijk. Wanneer dit plaatsvindt, ontstaat er begrip voor wederzijdse belangen en geeft het koers aan hoe tevredenheid verbeterd kan worden, met als resultaat een leefomgeving waar de sociale cohesie en leefbaarheid wordt versterkt.

Werkzaamheden Waterpas:
– Opstellen EMVI-plan

Betrokken medewerkers:
Sadjad Jawid, Jawid@waterpas.nl