Heijplaat Rotterdam (Water)

Project:  Heijplaat

Omschrijving: Waterpas heeft recent voor een ontwikkelaar een notitie geschreven over de mogelijkheden voor het bergen, afvoeren en infiltreren van het hemelwater. Het hemelwater wordt in dit gebied op eigen terrein opgevangen zodat het gemeentelijk riool niet onnodig belast wordt.

Hemelwater wordt door middel van infiltratie. Grasmatten en grond wordt gebruikt om overtollig water op te vangen en geleidelijk aan het riool terug te geven. Dit is nodig om met de huidige klimaatveranderingen extreme situaties aan te kunnen.

Betrokken medewerker:

René Kiewiet, kiewiet@waterpas.nl