Heijplaat Rotterdam (Water)

Project:  Heijplaat

Omschrijving: Waterpas heeft recent voor een ontwikkelaar een notitie geschreven over de mogelijkheden voor het bergen, afvoeren en infiltreren van het hemelwater. Het hemelwater wordt in dit gebied op eigen terrein opgevangen zodat het gemeentelijk riool niet onnodig belast wordt.

Betrokken medewerker:
Michiel Kruit, kruit@waterpas.nl