Bouw en woonrijp maken
Het Balkon in Maassluis

Opdrachtgever:
Rabobouwfonds

Uitvoering:
2005 – heden

Werkzaamheden Waterpas:
Projectleiding, voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van het ophogen, bouw en woonrijp maken en locatiemanagement

Omschrijving:
Het Balkon van Maassluis is een gezamenlijke ontwikkeling van Maasdelta Groep en Bouwfonds Ontwikkeling B.V., in nauwe samenwerking met de gemeente Maassluis. De locatie is uniek vanwege het fantastische uitzicht naar de Nieuwe Waterweg. In de locatie zijn woningen, eengezinswoningen en woontorens voorzien. Kortom een woonwijk met een divers karakter. In 4 fasen worden ca. 1000 woningen gerealiseerd.

Op dit moment is de eerste fase grotendeels gereed. De bouw van de eerste woontoren De Elbe is op constructie op hoogte. De huidige bewoners kijken dan ook uit naar de oplevering. Want op dat moment kan de aansluiting met de Nieuwe Waterweg worden gemaakt. Op dit moment wordt de boulevard ontworpen. Waterpas ondersteunt de opdrachtgever en adviseert over de technische haalbaarheid en kostenefficiëntie.

Waterpas heeft voor de locatie een raamovereenkomst opgesteld en de aanbesteding begeleidt. Hiermee is in een vroegtijdig stadium een vaste aannemer voor de uitvoering van civiele aannemer vastgelegd. De werkzaamheden worden per deelplan uitgewerkt tot een deelopdracht. Daarnaast ontzorgt Waterpas de opdrachtgever door ook het locatiemanagement en coördinatie voor de aanleg van de nutsvoorzieningen uit te voeren.

Betrokken medewerker:
Joost Zwanenburg, zwanenburg@waterpas.nl