Uitvoering Hofplein

Opdrachtgever: W. van den Heuvel Infra B.V.

Werkzaamheden Waterpas:
Opstellen bestek
Opstellen bestekstekeningen

Omschrijving:
De RET maakt werk om de tramsporen op het Hofplein te renoveren. Na jaren intensief gebruik is het spoor en de bovenleidingdelen aan vervanging toe. Om de tramsporen op het Hofplein aan te pakken wordt het werk gefaseerd uitgevoerd zodat hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt wordt. De onderdelen die gerenoveerd worden zijn: Kwadrant Weena en de halte Hofplein. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de spoorconstructie en de renovatie van de halte. Waterpas Civiel Adviesbureau heeft de civieltechnische uitwerken voor het project opgesteld.

Betrokken medewerker:

Joost Zwanenburg, zwanenburg@waterpas.nl