Uitvoering Hofplein

Opdrachtgever: W. van den Heuvel Infra B.V.

Werkzaamheden Waterpas:
Opstellen bestek
Opstellen bestekstekeningen

Omschrijving:
Van 11 juli t/m 26 augustus werkt Aannemer W. van den Heuvel Infra aan de tramsporen op het Hofplein. Na jaren intensief gebruik is het spoor aan vervanging toe. Om te borgen dat de RET in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding kan garanderen wordt het spoor compleet hernieuwd. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt wordt. Waterpas Civiel Adviesbureau heeft de civieltechnische uitwerken voor het project opgesteld.

Betrokken medewerker:

Joost Zwanenburg, zwanenburg@waterpas.nl