Ontwikkeling Kerckebosch

Opdrachtgever:
Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch Zeist

Werkzaamheden Waterpas:

  • Opstellen bouwrijp maak plan;
  • Opstellen rioleringsplan en berekenen waterhuishouding afstromend regenwater;
  • Opstellen kostenramingen VO en DO;
  • Toetsen VO en DO inrichtingsplan;
  • Coördinatie kabels en leidingen
  • Indienen verzoek tot verlegging kabels en leidingen en het opzeggen van huisaansluitingen van de te slopen woningen.

 

Kerckebosch wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk waarin 800 – 1.000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types worden ontwikkeld, waaronder ten minste 45 prachtige vrije kavels. Voor de uitvoering van de plannen richtten de gemeente en Woongoed Zeist de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) op.

Door wUrck architectuur, stedenbouw en landschap worden onder andere de kavelpaspoorten, het VO en het DO inrichtingsplan opgesteld.
Waterpas levert de civieltechnische know-how voor het Bouw en Woonrijp maken van het inrichtingsplan. Stelt de bouwrijp maken plannen op inclusief de riolering en berekening van de waterhuishouding. Uitgangspunt is dat alle het afstromend regenwater in het gebied infiltreert.
Voor Kerckebosch verzorgt Waterpas de coördinatie betreffende bestaande kabels en leidingen en stelt het nieuwe nutstracé vast. Alle informatie betreffende kabels, leidingen en blusvoorzieningen worden verwerkt op overzichtstekeningen.
Binnen Kerckebosch zijn bestaande hoogspanningskabels van Stedin verlegd en er is een asbestcement watertransportleidingen van Vitens vervangen naar een tracé in het bosgebied van het Utrechts Landschap.

Voor meer informatie zie: https://www.kerckeboschzeist.nl/home/

Kaart opgesteld door wUrck