EMVI – Ontwerp en Realisatie van 6 bruggen

EMVI – Ontwerp en Realisatie van 6 bruggen Omschrijving: Wij schreven het beste plan van aanpak voor de aanbesteding: Ontwerp en Realisatie van 6 bruggen, te Leerdam”. In het plan van aanpak moest een omschrijving worden gegeven over hoe de samenwerking...

10’en voor EMVI – Sloop en Grondsanering te Nieuwegein

10’en voor EMVI – Sloop en Grondsanering te Nieuwegein Omschrijving: In samenwerking met onze opdrachtgever schreven wij het winnende EMVI-plan voor de aanbesteding sloop en grondsanering te Nieuwegein. Het project omvatte de sloop en grondsanering werkzaamheden...

RET Barendrecht

RET Barendrecht De RET heeft Waterpas Barendrecht opdracht gegeven voor het maken van een bestek en kostenraming voor aanpassing en vervanging van enkele tramrails in Barendrecht en voor begeleiding tijdens de werkzaamheden. Na inspectie bleek dat enkele rails en...

Ontsluiting Noordeinde – A15

Ontsluiting Noordeinde – A15  Omschrijving: samen met onze opdrachtgever schreven wij het winnende EMVI-plan voor de aanbesteding “Bouwteam Ontsluiting Noordeinde – A15”. Het project is gelegen in Hendrik-Ido-Ambacht. In de uitvraag moesten de...

Vergroening Ter Heijde en upgrade parkje

Vergroening Ter Heijde en upgrade parkje Opdrachtgever: Wissing Ruimtelijke Denkers / gemeente Westland Omschrijving: in samenwerking met Wissing Ruimtelijke Denkers werkt Waterpas Civiel Adviesbureau aan 2 vergroeningsopgaves in de gemeente Westland. Eén van de...