Heijplaat (water)

Heijplaat Rotterdam (Water) Project:  Heijplaat Omschrijving: Waterpas heeft recent voor een ontwikkelaar een notitie geschreven over de mogelijkheden voor het bergen, afvoeren en infiltreren van het hemelwater. Het hemelwater wordt in dit gebied op eigen terrein...

Kerckebosch (groen & water)

Kerckebosch (Groen & Water) Project: Kerckenbosch Omschrijving: Waterpas ondersteunt de ontwikkelmaatschappij en ontwikkelaars bij alle civieltechnische aspecten. Bijzonder aan deze ontwikkeling is dat er honderden woningen in de omgeving worden ingepast. De...

Riolering Campus Erasmus Universiteit (water)

Riolering Campus Erasmus Universiteit Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Omschrijving: De Erasmus Universiteit Rotterdam startte in 2012 met de grootschalige vernieuwing van de campus. Diverse voorzieningen zijn herplaatst of opnieuw ingericht en nieuwe...