Ruimtelijke Onderbouwing en Bestemmingsplannen

Jouw plan past niet binnen het bestemmingsplan?
Stel je (bouw)plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven om mee te werken aan het realiseren van het plan op voorwaarde dat je een ruimtelijke onderbouwing of een bestemmingsplan voor het project aanlevert. Wij maken deze goed en snel conform de wettelijke eisen.

De ruimtelijke onderbouwing of een compleet bestemmingsplan
De ruimtelijke onderbouwing kan nodig zijn voor het aanvragen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. Waterpas Civiel Adviesbureau kan de ruimtelijke onderbouwing opstellen en de procedure begeleiden. De werkzaamheden worden voor een deel in samenwerking met bureau Emphasis, gevestigd te Tilburg uitgevoerd. De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een toelichting en een plantekening (formeel ‘de verbeelding’ genoemd). De toelichting bestaat uit een omschrijving van jouw plan. In de toelichting dient ook de ‘haalbaarheid’ te worden aangetoond. De uitwerking van de ruimtelijke onderbouwing heeft een stedenbouwkundige, planologische, (milieu)technische en economische component. In het kader van de (milieu)technische uitvoerbaarheid wordt naar verschillende aspecten gekeken: milieu (onder andere bodem, geluid, geur, gevaar) archeologie, ecologie en water. Voor deze aspecten kan onderzoek nodig zijn. Door ons uitgebreide netwerk zorgen wij dat de juiste disciplines betrokken worden en dat de juiste mensen in actie komen.

Maatwerk
Gelukkig zijn niet al deze onderwerpen op elk plan van toepassing. De te onderzoeken aspecten verschillen per initiatief. Voor een woning binnen de bebouwde kom zijn geluid en de bodemgesteldheid belangrijk. Voor een bosrijke omgeving buiten de bebouwde kom is flora en fauna vaak een belangrijk aspect. Waterpas onderzoekt in samenwerking met de gemeente welke onderzoeken nodig zijn. Hierbij beperken wij de onderzoeklast tot alleen het noodzakelijke.

Kostenraming
Elk project heeft zijn uitdagingen, vooral op financieel gebied. Naast het coördineren van de milieukundige onderzoeken kunnen wij de civiele kosten voor je op strategisch niveau ramen. Met een dergelijk kostenoverzicht heb je op een overzichtelijke manier inzicht in de financiële haalbaarheid van jouw project.

Vrijblijvend offerte
Hulp nodig bij een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan? Neem contact op met Sadjad Jawid via 010 2657560 of mail naar: s.jawid@waterpas.nl