Vacature Directievoerder 

Verantwoordelijkheden:
– Informeren van opdrachtgever over voortgang van de werkzaamheden;
– Informeren van de opdrachtgever over de kosten en eventuele afwijkingen met betrekking tot de aanneemsom;
– Beheren van de bestekadministratie;
– Communicatie met omwonenden en belanghebbenden;
– Uitvoeren en stimuleren van milieubewust handelen en denken;
– Houden aan de normen en richtlijnen zoals die in de wet en bij klanten en relevante derden gelden.

Bevoegdheden:
– Vertegenwoordigen van de opdrachtgever conform de geldende U.A.V. (geldt alleen voor de civiele bestekswerkzaamheden);
– Het opdragen van werk ten laste van de stelposten, bestekswijzigingen, de verrekenbare hoeveelheden en het meer- en minderwerk binnen de door de opdrachtgever verleende bevoegdheid;
– Adviseren van de opdrachtgever over de door de aannemer ingediende termijnen en het opstellen van eindafrekeningen;

Werkzaamheden/Taken:
– Het voorzitten van uitvoeringsoverleggen en bouwvergaderingen;
– Het onderhouden van de contacten en het maken van bindende afspraken met bouwaannemers, nutsbedrijven en gemeente;
– Vertegenwoordigen van de opdrachtgever conform de geldende U.A.V. (geldt alleen voor de civiele bestekswerkzaamheden);
– Het beoordelen van termijnen meer- en minderwerk , bestekswijzigingen stelposten, verrekenbare hoeveelheden incl. het adviseren / rapporteren aan de opdrachtgever;
– Het opdragen van werk ten laste van de stelposten, bestekswijzigingen, de verrekenbare hoeveelheden en het meer- en minderwerk binnen de door de opdrachtgever verleende bevoegdheid;
– Kostenbewaking en financiële rapportage aan de opdrachtgever;
– Geven van instructies aan de toezichthouder;
– Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid;
– Het onmiddellijk handelend optreden bij een calamiteit en het direct op de hoogte stellen van de opdrachtgever;
– Steekproefsgewijs controles uitvoeren m.b.t. gemaakte afspraken met aannemer, bouwers en nutsbedrijven.

Opleidings- en ervaringsprofiel:
– MBO+/HBO;
– Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van bouw- en woonrijp maken, reconstructie en ondergrondse infrastructuur binnen de aspecten tijd/kosten en kwaliteit.

Sociale vaardigheden:
– Goed in teamverband kunnen werken, stressbestendig;
– In staat zijn aan meerdere opdrachten tegelijk te kunnen werken;
– Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
– Praktisch en oplossingsgericht met veel aandacht voor onze opdrachtgevers;
– Flexibele, positief kritische instelling en een coach voor de kennisuitwisseling met de toezichthouders.

Wat hebben wij te bieden?
Voor deze zelfstandige en afwisselende functie bieden wij afhankelijk van opleiding en ervaring een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.
Je komt terecht bij een no-nonsens organisatie met een informele werksfeer. Met voldoende ruimte voor het ontdekken en realiseren van individuele ambities en het ontwikkelen van je talenten.

Solliciteren:
Stuur een motivatiebrief met CV naar vacature@waterpas.nl