Vacature Projectleider

Verantwoordelijkheden:

 • Controle van de geleverde producten op kwaliteit, juistheid en netheid;
 • Bewaken van de planning en de uurbesteding;
 • Bewaken van de kosten;
 • Grote wijzigingen in het project melden bij vestigingsmanager;
 • Communicatie naar de opdrachtgever, waar onder de warme acquisitie;
 • Bijhouden van het projectdossier;
 • Opstellen van rapportages aangaande voortgang projecten;
 • Uitvoeren en stimuleren van milieubewust handelen en denken;
 • Houden aan de normen en richtlijnen zoals die in de wet en bij klanten en relevante derden gelden.
 • Mede verantwoordelijke voor een effectief werkend managementsysteem en geformuleerde doelstellingen.

Bevoegdheden:

 • Aansturen van het projectteam;
 • Verstrekken van opdrachten aan derden tot € 10.000;
 • Opstellen en indienen van offertes en meerwerk rekeningen;
 • Aanwijzen van mentors voor tekenaars en bestekschrijvers;
 • Ingrijpen bij geconstateerde fouten.

Werkzaamheden/Taken:

 • Aansturing van de projectteams ten behoeve van de voorbereiding van civiele projecten.
 • Opstellen van offertes, maken van calculaties.
 • Is verantwoordelijk voor de beheersing van projecten voor wat betreft tijd, kosten en kwaliteit.
 • Aanspreekpunt voor de opdrachtgevers van Waterpas en advisering en begeleiding van deze bij o.a. aanbestedingstrajecten;
 • Meldt bijzondere ontwikkelingen in de markt bij de vestigingsmanager.

Opleidings- en ervaringsprofiel:

 • HBO/WO.
 • Leidinggevende ervaring.
 • Ervaring op de werkvloer of bij gelijksoortig werk bij andere organisatie (adviesbureau).

Sociale vaardigheden:

 • Goed in teamverband kunnen werken;
 • Stressbestendig zijn;
 • In staat zijn aan meerdere opdrachten tegelijk te kunnen werken;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Praktisch en oplossingsgericht zowel in- als extern;
 • Flexibele, positief kritische instelling en een coach voor de kennisuitwisseling binnen het team.