Waterpas is zichzelf steeds aan het vernieuwen. Dit doen wij door te kijken naar nieuwe ontwikkelingen in de markt, cursussen te volgen en door stages aan te bieden met een innovatief staartje. Op dit moment hebben wij een student die op het gebied van Groen en Water een afstudeeronderzoek uitvoert. Ze heet Milou en volgt de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management.

Het onderzoek dat ze uitvoert gaat over het ontwerp en de werking van infiltratievoorzieningen, waarbij zij zich focust op wadi’ s en waterpasserende verhardingen. Hiervoor wilt zij graag weten hoe de praktijk over deze maatregelen denkt en heeft een enquête opgesteld.

Door middel van deze enquête wil ze een beeld krijgen van de ervaringen van ontwerpers, aannemers, beheerders of andere betrokkenen over de werking van deze twee infiltratievoorzieningen. Het kost ongeveer 10 minuten om de enquête in te vullen. De reacties zijn anoniem en de individuele resultaten worden niet gepubliceerd. Hieronder is de link van de enquête weergegeven:

https://www.thesistoolspro.com/goto/afstudeeronderzoekinfiltratievoorzieningen