In de afgelopen maanden heeft Milou van Luijk, afstudeerstagiaire bij Waterpas, onderzoek verricht naar ervaringen over de waterdoorlatendheid van infiltratievoorzieningen en de verticale waterdoorlatendheid van wadi’s en waterpasserende verhardingen.

Ervaringen
Bekend is dat niet iedere partij tevreden is over de werking van een infiltratievoorziening, maar de vraag is hoeveel partijen deze mening delen. Om achter de ervaringen over wadi’s en waterpasserende verharding van ontwerpers, aannemers en beheerders te komen, is een enquête verspreid. Uit de 223 reacties bleek dat de verschillende partijen hun ervaringen frequent niet op metingen of monitoring baseren, maar op het wel of niet krijgen van klachten. 85 procent van de respondenten was tevreden over de werking van de wadi’s. De tevredenheid over de waterpasserende verhardingen is lager: ongeveer tachtig procent van de respondenten is tevreden.

Werking
In de huidige ontwerpprocessen van RioNED wordt gebruik gemaakt van de verticale waterdoorlatendheid van verzadigde gronden. Waterpas vermoedt echter dat deze waarde te hoog aangenomen wordt. Daarom is de waterdoorlatendheid van droge grondopbouwen getest in een proefopstelling. In een cilindervormige buis is de opbouw van een wadi en waterpasserende verharding nagebootst. Vanaf boven is regenwater toegevoerd. Tijdens de proeven is gemeten hoe lang het duurde voordat het water onderaan de proefopstelling kwam. De droge waterdoorlatendheid van de wadi is 270 tot 330 procent hoger dan de voorspelde waterdoorlatendheid. De waterdoorlatendheid van een droge waterpasserende verharding is vijftig tot zestig procent lager dan de waterdoorlatendheid in de theorie. Het verschil bij beide is te verklaren aan de hand van de theorie van Horton: het gemak waarmee de lucht uit de poriën kan ontsnappen, bepaalt de waterdoorlatendheid. Hierdoor stroomde het water in de wadi meer verticaal dan horizontaal: de bovenste grondlaag heeft de grootste poriën en de lucht uit deze poriën ontsnapt eenvoudig via het grondoppervlak. Voor de waterpasserende verharding geldt het omgekeerde. Hieruit blijkt dat de aangenomen verticale waterdoorlatendheid niet overeen komt met de verticale waterdoorlatendheid in de praktijk.

Via onderstaande link kunt u een filmpje bekijken waarin de werking van infiltratievoorzieningen wordt uitgelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=zr66Ha1zIA8&t=4s