Samenwerking met Malsen Sport & Civiel

Waterpas en Malsen Sport en Civiel pakken samen de bal op. Civieltechnisch Adviesbureau Waterpas en Malsen Sport en Civiel zijn onlangs een samenwerking aangegaan om meer gebruik te maken van elkaars expertise. Namens Malsen Sport en Civiel en Waterpas ondertekenden Mark de Jong en Barry Scherpenberg de samenwerkingsovereenkomst.Beide bedrijven hebben de missie om vooral praktisch […]

Nieuwsflits Bruggedichten en Raadhuisplein

Mooi dat we van premier Rutte weer wat ruimte en perspectief krijgen om Nederland weer langzaam op te starten. Binnen Waterpas zijn we bezig protocollen te maken voor het moment we weer op kantoor komen met elkaar.

Bruggedicht Parkhaven

Afgelopen zaterdag 2 mei is gestart met het aanbrengen van het gedicht op de Parkhavenbrug. Voor het aanbrengen van het gedicht waren aanvankelijk 4 weekenden gepland, maar er bleek maar één weekend nodig. Dit project is onderdeel van een groter project aan de Delfshavense Schie in Rottterdam: Open/dicht_bruggedichten. Het gedicht van voormalig stadsdichter Ester Naomi […]

Pilot Quickscan geslaagd

Waterpas heeft met succes de pilot van de Quickscan impuls voor bedrijfsverbetering afgerond. Met dank aan onze contacten van de organisatie in Utrecht hebben wij de Quickscan kunnen beproeven. Zowel wij en het bedrijf uit Utrecht kunnen door deze pilot de producten en diensten verder optimaliseren. Voor de organisatie hebben wij de vinger op een […]