Gebiedsontwikkeling

Waterpas werkt samen met gemeenten en ontwikkelaars in ontwikkelingstrajecten en kan als advies/ en ingenieursbureau voor de buitenruimte van begin tot eind betrokken zijn.

Wij zorgen dat de voortgang van gebiedsontwikkelingstrajecten gewaarborgd blijft doordat wij de taal van alle betrokkenen spreken en knelpunten in het proces doorbreken.

Waterpas is ook graag bereid om samen met de initiatiefnemers voor vastgoedontwikkeling de benodigde advies- en engineeringwerkzaamheden voor de buitenruimte bij (her)ontwikkeling op te pakken.

De Elementen Spijkenisse

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een groot woningbouwproject in Spijkenisse, in de gemeente Nissewaard. Het hele project omvat de bouw van circa 3000 woningen en wordt opgedeeld in drie deelgebieden; Het Land, De Haven en De Dijk. Waterpas maakte voor De Haven een inrichtingsplan en een kostenraming.

Ontwikkeling kop Oostdijk Hellevoetsluis

In Hellevoetsluis ligt het plan klaar voor ontwikkeling van de kop van de Oostdijk. De wens om de entree te ontwikkelen en woonrijp te maken is er al langere tijd. De opdrachtgever voor de bouw is Van Wijnen Ontwikkeling en Waterpas verzorgt de communicatie met de omgeving. Met uitzicht op het Kanaal door Voorne moeten drie appartementencomplexen van in totaal 81 woningen gebouwd worden. Elk appartementencomplex telt maximaal vijf verdiepingen.