Gebiedsontwikkeling

Waterpas werkt samen met gemeenten en ontwikkelaars in gebiedsontwikkelingstrajecten en kan als advies- en ingenieursbureau voor de buitenruimte van begin tot eind betrokken zijn. Daarbij treden we in complexe gebiedsontwikkelingstrajecten op als procesmanager, ingenieur en adviseur en nemen hierbij ruimtelijke en stedenbouwkundige consequenties in ogenschouw.

Waterpas is in staat om bottom-up met top-down te verbinden, om private initiatieven te verenigen met publiek belang. Waterpas zorgt ervoor dat het (plan)proces vlot en efficiënt verloopt, van initiatief tot uitvoering. Wij spreken de taal van de betrokkenen en doorbreken knelpunten in het proces.

We denken graag samen met u na over een doordachte strategie met het einddoel voor ogen. Denk hierbij aan het opstellen van een bestemmingsplan en de inzet van ingenieursdiensten. Hierbij houden wij rekening met de geldende wet- en regelgeving en randvoorwaarden, zodat u in latere fasen onnodige kosten voorkomt.

De Horn te Rijnsburg

In Rijnsburg, vlakbij Katwijk, wordt een nieuwe woonwijk aangelegd door vastgoedontwikkelaar Sedos. Een deel van de werkzaamheden betreft de inrichting van de openbare ruimte rondom de woningen.

De Elementen Spijkenisse

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een groot woningbouwproject in Spijkenisse, in de gemeente Nissewaard. Het hele project omvat de bouw van circa 3000 woningen en wordt opgedeeld in drie deelgebieden; Het Land, De Haven en De Dijk. Waterpas maakte voor De Haven een inrichtingsplan en een kostenraming.

Tudorpark

In Hoofddorp is de nieuwe woonwijk Tudorpark, vernoemd naar de Engelse dynastie Tudor, in volle ontwikkeling. Waterpas begeleidt voor Dura Vermeer en de gemeente Haarlemmermeer de ontwikkeling van de buitenruimte.

Weerreys Park

In samenwerking met Plein06, De Twee Snoeken en Waterpas is niet alleen boven de grond innovatief ontwikkeld, maar ook ondergronds: door waterbuffering in de bodem wordt regenwater niet geloosd in het gemeentelijke rioleringsstelsel, maar geïnfiltreerd in de grond. Een duurzame manier van waterbeheer.

Ontwikkeling kop Oostdijk Hellevoetsluis

De opdrachtgever voor de bouw is Van Wijnen Ontwikkeling en Waterpas verzorgt de communicatie met de omgeving. Met uitzicht op het Kanaal door Voorne moeten drie appartementencomplexen van in totaal 81 woningen gebouwd worden. Elk appartementencomplex telt maximaal vijf verdiepingen.

Bouw- en woonrijp maken Het Balkon Maassluis

Het Balkon van Maassluis is een gezamenlijke ontwikkeling van Maasdelta Groep en Bouwfonds Ontwikkeling B.V., in nauwe samenwerking met de gemeente Maassluis. De locatie is uniek vanwege het fantastische uitzicht naar de Nieuwe Waterweg. In de locatie zijn woningen, eengezinswoningen en woontorens voorzien. Kortom een woonwijk met een divers karakter. In 4 fasen worden ca. 1000 woningen gerealiseerd.