Gebiedsontwikkeling

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat vastgelegd wat er mag worden gebouwd en voor welke functies gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. Het plan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden enzovoorts zijn toegestaan. Een nieuwbouwplan moet passen binnen het bestemmingsplan voor dat gebied. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, te weten regels, een verbeelding en een toelichting.

Als je van het bestemmingsplan wil afwijken, moet er een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. Dit omvat de motivering van een bouwplan en de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.

Delen via:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter