Gebiedsontwikkeling

Opstellen ruimtelijke onderbouwingen

Soms moet er worden afgeweken van het bestemmingsplan en daarbij hoort een ruimtelijke onderbouwing. Dit omvat de motivering van een bouwplan en de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Hieruit moet blijken of de woningbouw goed is in te passen op de locatie en er geen belemmeringen zijn.  Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening.

Bij woningbouw zijn veel omgevingsaspecten van belang. In ieder geval ruimtelijke inpassing, geluid, luchtkwaliteit en verkeer. Maar ook andere omgevingsaspecten kunnen relevant zijn. De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een toelichting en een verbeelding. De toelichting bestaat uit een planologische omschrijving van het plan en toont tevens de maatschappelijke- en economische haalbaarheid aan.

Waterpas kan u ook helpen met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Waterpas Barendrecht via 010 2657560 of info@waterpas.nl.

Delen via:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter