Groen & Water

Een mooi werkveld waar Waterpas zich thuis in voelt is de wereld van water en groen. Bij water denken we al snel aan drinkwater of oppervlaktewater. Van een wolkbreuk kijken we niet zo snel meer op. Dat drinkwater in Nederland zo uit de kraan komt is voor ons niet bijzonder. Maar waar komt al dat water vandaan en waar gaat het naar toe? En hoe krijgt water een plek in de openbare ruimte?

Waterpas maakt een groei en ontwikkeling door waar het thema “water” een belangrijke rol in vervult.

Binnen deze disciplines vervullen wij een adviserende rol en dragen bij aan een divers pallet van civieltechnische producten. Wij zijn een praktisch adviesbureau waar kwaliteit op nummer één staat.

Kerckebosch

Waterpas ondersteunt de ontwikkelmaatschappij en ontwikkelaars bij alle civieltechnische aspecten. Bijzonder aan deze ontwikkeling is dat er honderden woningen in de omgeving worden ingepast. De beboste omgeving wordt zoveel als mogelijk gespaard, er wordt tussen de bomen gebouwd,  waardoor mensen letterlijk in het bos en op de heide wonen.

Braassemerland aan de Braassem

Binnen de gemeente Kaag en Braassem worden de komende jaren aan de Braasem diverse woningbouw projecten gerealiseerd. Nieuwe woonwijken waar het leven met en direct aan het water een van de belangrijkste elementen vormt.

Vergroening Ter Heijde

In samenwerking met Wissing Ruimtelijke Denkers werkt Waterpas Civiel Adviesbureau aan 2 vergroeningsopgaves in de gemeente Westland. Eén van de projectlocatie is gelegen in Ter Heijde. Hierbij wordt een plein heringericht.

Heijplaat Rotterdam

Waterpas heeft recent voor een ontwikkelaar een notitie geschreven over de mogelijkheden voor het bergen, afvoeren en infiltreren van het hemelwater. Het hemelwater wordt in dit gebied op eigen terrein opgevangen zodat het gemeentelijk riool niet onnodig belast wordt.

Riolering campus Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam startte in 2012 met de grootschalige vernieuwing van de campus. Diverse voorzieningen zijn herplaatst of opnieuw ingericht en nieuwe bouwprojecten zijn gestart.

Tracéstudie Oasen Krimpenerwaard

Waterpas voert voor drinkwaterbedrijf Oasen tracéstudies uit. Een belangrijk aspect daarbij is de samenwerking met de omgeving en het afsluiten van zakelijk rechten.