Dienst Groen & Water

Adaptieplanning

In navolging van de uitgevoerde stresstesten wordt een risicodialoog gestart. De knelpunten vanuit de stresstesten worden besproken, de risico’s ingeschat en een prioriteitenlijst wordt opgesteld. Het resultaat van de risicodialoog is uiteindelijk een adaptatieplanning. In deze planning worden projecten opgestart om de knelpunten op te lossen.

Wilt u niet wachten met het inpassen van klimaatadaptieve maatregelen? Waterpas is u graag tot dienst om de lopende en komende plannen klimaatadaptief te realiseren.

Delen via:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter