Dienst Groen & Water

Klimaatadaptieve eisen

Om de openbare ruimte op een duurzame en goede manier te kunnen beheren moeten eisen gesteld worden aan ontwerpen en materialen. Deze eisen staan vermeld in een document zoals Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) of een Programma voor Standaardinrichting (PvS). De eisen in deze documenten zijn echter niet up-to-date wanneer gekeken wordt naar de ambities uit het Deltaplan ‘Ruimtelijke adaptatie’. Inrichtingselementen die een oplossing bieden tegen wateroverlast, droogte of hitte passen vaak niet binnen de eisen.

Het is een pré om de LIOR/DIOR/PvS aan te passen naar klimaatadaptieve versies zodat de openbare ruimte in toekomstige ontwikkelingen beter ontworpen wordt. Met de ervaring die Waterpas de afgelopen jaren heeft opgedaan met klimaatbestendige en water-robuuste inrichting kunnen we uw documenten helpen updaten.

Delen via:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter