Ontwerp & Projectvoorbereiding

Waterpas verzorgt het ontwerp en maakt tekeningen en bestekken voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur.

Projectadviezen worden opgesteld en in het ontwerp verwerkt. Centraal staat de projectleiding. Wij staan borg voor een goede procesmatige invulling van de betreffende activiteiten.

Van ontwerp tot en met de besteksraming worden onze producten uitgewerkt.

Vergroening Ter Heijde

In samenwerking met Wissing Ruimtelijke Denkers werkt Waterpas Civiel Adviesbureau aan 2 vergroeningsopgaves in de gemeente Westland. Eén van de projectlocatie is gelegen in Ter Heijde. Hierbij wordt een plein heringericht. De andere projectlocatie is gelegen in Monster.

Bekijk dit project ❯

Tudorpark

Tudorpark is een uniek woningbouwproject dat in de stijl van de karakteristieke Engelse Tudor bouwstijl wordt gebouwd. Herkenbaar zijn de steile daken met vlakke pannen, ramen met roede-verdelingen en opvallende schoorstenen. Waterpas verzorgt de gehele civieltechnisch voorbereiding. Deze onderscheidende architectuur komt ook terug in het omliggende landschap. Een kronkelig lint van groen en water loopt als een ader door Tudorpark.