Ontwikkeling “De Akkers”

Opdrachtgever: VOF Braassemerland

Omschrijving:

Braassemerland is een nieuwe woningbouwlocatie in Roelofarendsveen dat tot ca. 2030 gerealiseerd zal gaan worden. Met de bouw van rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en appartementen zal het woningaanbod erg gevarieerd zijn. Braassemerland wordt een waterrijk woongebied, waarbij veel woningen een tuin aan het water zullen krijgen. Aan de rand van het woongebied Braassemerland bevindt zich het Braassemermeer. In de volksmond beter bekend als de Braassem. Deze plas biedt een grote diversiteit aan recreatiemogelijkheden.
Voor het eerste deelplan ‘De Akkers’ heeft Waterpas Civiel Adviesbureau de engineering van het voorbelasten, bouwrijpmaken en het woonrijpmaken voorbereid en aanbesteed. Dit is de eerste fase van circa 200 woningen, waar er uiteindelijk circa 1150 woningen zullen worden gebouwd.
Het voorbelasten is bijna voltooid en vanaf januari 2017 zal er gestart worden met het bouwrijpmaken van het gebied.

Werkzaamheden waterpas:
– voorbereiding bouw- en woonrijpmaken
– aanbestedingsbegeleiding

Betrokken medewerker:

Richard Burggraaf, burggraaf@waterpas.nl