EMVI – Ontwerp en Realisatie van 6 bruggen

Omschrijving: Wij schreven het beste plan van aanpak voor de aanbesteding: Ontwerp en Realisatie┬ávan 6 bruggen, te Leerdam”. In het plan van aanpak moest een omschrijving worden gegeven over hoe de samenwerking met ketenpartners en de opdrachtgever zou worden aangepakt. Andere onderwerpen waren het minimaliseren van hinder en omgevingsmanagement.

Werkzaamheden Waterpas:
– Opstellen EMVI-plan

Betrokken medewerker:
Sadjad Jawid, s.jawid@waterpas.nl