Leefstijlgericht beheer

Opdrachtgever
Verheij integrale Groenzorg
Woningcorporatie Stadlander

Werkzaamheden Waterpas
Opstellen EMVI-plan
Uitzetten en analyseren leefstijlgericht beheer onderzoek

Omschrijving
Waterpas Civiel Adviesbureau schreef in samenwerking met Verheij Integrale Groenzorg het winnende EMVI-plan voor het beheer van eigendom locaties van woningcorporatie Stadlander. Een uitdaging hierbij was om een beheermethodiek toe te passen die kostenverlagend was. Ons EMVI-plan was onderscheidend doordat met het toepassen van het leefstijlgericht beheren het beheer van de openbare ruimte op een vernieuwende manier efficiënt ingericht kon worden. Een uitgangspunt bij het efficiënt inzetten van beheer was dat de bewoners tevredenheid niet zou afnemen. Om de tevredenheid van de bewoners van de beheerlocaties te meten zet Waterpas jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit. Feedback vanuit de bewoners wordt in de uitvoering geïntegreerd zodat ondanks de bezuinigingen in de openbare ruimte te tevredenheid van bewoners geborgd wordt.

Betrokken medewerkers
Ruud van Eck, eck@waterpas.nl
Sadjad Jawid, jawid@waterpas.nl