Meten is weten!

Opdrachtgever:
Zuid-Hollandse gemeente

Werkzaamheden Waterpas:
Onderzoek naar beheer en inrichtingsvoorkeuren

Omschrijving:
In opdracht van een Zuid Hollandse gemeente heeft ons team de inrichtingsvoorkeuren en beheersverwgrafiek-1achtingen van alle leefstijlgroepen in kaart gebracht, met behulp van digitale enquêtes. Ook de participatie bereidheid werd gemeten, en wat bleek? 59% van de respondenten was bereid om actief bij te dragen aan het beheer van de eigen leefomgeving! Een positief geluid, wat kans biedt voor nieuwe initiatieven op het vlak van participatie, zelfbeheer en privatisering van openbaar gebied. De manier waarop men wil participeren verschilt per leefstijlgroep. ‘Blauwe‘ mensen geven aan dat ze graag individueel een bijdrage leveren, zoals het vegen van de eigen stoep of het snoeien van de hagen in de straat. Ook organisatorische taken spreken de blauwe groep aan  De gele groep participeert liever gezamenlijk, door samen bloembakken te onderhouden of zwerfvuil te bestrijden. Op basis van de
ze resultaten brengen wij advies uit over de toekomst van de openbare ruimte binnen deze Gemeente. ‘Quick Wins’, kleine ingrepen met groot resultaat, maken daar een belangrijk deel vanuit.  In dit blog bericht laten we zien hoe Beter Buiten werkt in de praktijk!

Betrokken medewerkers:
Willem van der Grinten, grinten@waterpas.nl