Nieuwe Sluis Terneuzen

Opdrachtgever:
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

Werkzaamheden Waterpas
– Ondersteuning omgevingsmanagement

Omschrijving:
Van de Westerschelde naar Gent loopt het Kanaal Gent-Terneuzen. Het sluizencomplex van Terneuzen vormt een knelpunt voor de vele binnenvaart- en zeeschepen die van en naar de haven van Gent varen. Momenteel zijn de voorbereidingen in gang gezet voor een nieuwe sluis in het huidige sluizencomplex.