Ontwerpstudie Drinkwaterleiding

Opdrachtgever: Oasen Drinkwater

Omschrijving: Waterleiding bedrijf Oasen is voornemens om de huidige waterleiding tussen de Franskade en de Beneluxlaan te Schoonhoven te vervangen. Met de nieuwe waterleiding wordt de leveringszekerheid van schoon drinkwater in het gebied geborgd. Oasen heeft Waterpas Civiel Adviesbureau gevraagd om de ontwerpstudie van de nieuwe waterleiding uit te werken.

Werkzaamheden Waterpas:

  • projectbeheersing
  • ontwerp
  • vergunningen
  • zakelijk recht van opstal
  • tekeningen
  • directiebegroting

Betrokken medewerkers:
Joost Zwanenburg, Zwanenburg@waterpas.nl