Riolering Campus Erasmus Universiteit

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam

Omschrijving: De Erasmus Universiteit Rotterdam startte in 2012 met de grootschalige vernieuwing van de campus. Diverse voorzieningen zijn herplaatst of opnieuw ingericht en nieuwe bouwprojecten zijn gestart. Al deze activiteiten worden zichtbaar op het maaiveld. Echter een belangrijk deel van de werkzaamheden vond ook ondergronds plaats. Deze onzichtbare wereld van kabels en leidingen is voor Waterpas bekend terrein. Daarom is Waterpas gevraagd om advies- en engineeringswerkzaamheden te verrichten voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het werk omvat het doorrekenen (SOBEK) en dimensioneren van de riolering voor zowel hemelwaterafvoer (HWA) als droogweerafvoer (DWA). Uiteindelijk levert Waterpas een definitief ontwerp op.

Betrokken medewerker: 
Joost Zwanenbrug, zwanenburg@waterpas.nl