Werkzaamheden spoor Weena en Hofplein

Opdrachtgever: RET

Werkzaamheden Waterpas:
Opstellen bestek
Opstellen bestekstekeningen

Omschrijving:
De RET maakt werk om de tramsporen op het Weena en Hofplein te renoveren. Na jaren intensief gebruik is het spoor en de bovenleidingdelen aan vervanging toe. Om de tramsporen op het Weena en Hofplein aan te pakken wordt het werk gefaseerd uitgevoerd zodat hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt wordt. De onderdelen die gerenoveerd worden zijn: Kwadrant Hofplein en Weena. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de spoorconstructie en de renovatie van de halte. Waterpas Civiel Adviesbureau verricht de civieltechnische uitwerkingen.

Betrokken medewerker:

Joost Zwanenburg, j.zwanenburg@waterpas.nl