Vergroening Ter Heijde en upgrade parkje

Opdrachtgever: Wissing Ruimtelijke Denkers / gemeente Westland

Omschrijving: in samenwerking met Wissing Ruimtelijke Denkers werkt Waterpas Civiel Adviesbureau aan 2 vergroeningsopgaves in de gemeente Westland. Eén van de projectlocatie is gelegen in Ter Heijde. Hierbij wordt een plein heringericht. De andere projectlocatie is gelegen in Monster. Op deze locatie wordt een voormalig begraafplaats dat nu een buurtparkje is heringericht. Wissing Ruimtelijke Denkers verzorgt het voortraject waarin met bewoners het schetsontwerp wordt vormgegeven. Waterpas Civiel Adviesbureau pakt het vervolgtraject op waarin het definitief ontwerp wordt opgesteld. Ook verzorgen wij de aanbesteding- en uitvoeringsbegeleiding.

Werkzaamheden Waterpas:
– Definitief ontwerp
– Beheerparagraaf
– Aanbestedingsbegeleiding
– Directie en Toezicht

Betrokken medewerker:
Ruud van Eck, eck@waterpas.nl