Westerkwartier Delft

Opdrachtgever: gemeente Delft

Beschrijving: de gemeente is voornemens de komende jaren het riool en de drainage in de Westerkwartier aan te leggen danwel te vervangen. Het Westerkwartier bestaat voornamelijk uit smalle straten. De eerste straat van het Westerkwartier is in 1897 aangelegd. In het nieuwe ontwerp zullen o.a. meer fietsenstallingen gerealiseerd worden. Uiteindelijk zullen de inrichtingselementen van de wijk ervoor zorgen dat het straatbeeld een uniforme uitstraling heeft.

Werkzaamheden Waterpas:
– inventarisatie ondergrondse infrastructuur
– opstellen definitief ontwerp
– risico inventarisatie
– kostenraming

Betrokken medewerker:
Joost Zwanenburg, zwanenburg@waterpas.nl