Zorgcentrum Westhof

Opdrachtgever
La Vie Vastgoed

Werkzaamheden Waterpas
Civieltechnische uitwerking openbare ruimte

Omschrijving
Zorggroep Florence is voornemens een nieuw appartementencomplex te bouwen op de locatie Westhoff te Rijswijk. Het bestaande appartementencomplex voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen en zal worden gesloopt. Buro Lubbers heeft het ontwerp voor de buitenruimte gemaakt. Waterpas verzorgt de civiel technische uitwerking van de openbare ruimte.

Betrokken medewerkers
Ruud van Eck, eck@waterpas.nl