Wadi’s als buffer

In nieuwbouwsituaties mag regenwater niet langer via het riool worden afgevoerd, daarom vangen we het op in wadi’s. Wadi’s zijn ondiepe buffers in de grond, bedekt met zand, grind en gras, die bij een bui tijdelijk vollopen. De regen kan daar rustig de grond inzakken, een andere vorm van natuurlijke infiltratie. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken.

Wadi’s zijn onderdeel van het pallet aan oplossingen om het watersysteem te verbeteren. Een goed ontworpen wadisysteem buffert en infiltreert regenwater; hierdoor minimaliseert het systeem overstortingen, verbetert het de waterkwaliteit, beperkt het verdroging en blijft het grondwater op peil.