Beheerplan via beeldsystematiek: Werkbaar, beeldend, effectief.

Beheerplan via beeldsystematiek: Werkbaar, beeldend, effectief. Het voormalige Connexxion terrein in Boskoop ondergaat momenteel een ...

Lees verder >

Cursus Beter Buiten

Cursus Beter Buiten Bent u geïnteresseerd geraakt in de kansen die leefstijlgericht ontwikkelen en beheren u kan bieden? Wist u dat Waterpas ook ...

Lees verder >

Waterpas in de rol als Omgevingsmanager

Waterpas in de rol als Omgevingsmanager  De realisatie van een bouwwerk, renovatie of herinrichting van gebieden heeft vaak een grote impact op het ...

Lees verder >

Waterpas presenteert concept Beter Buiten op de Dag van de Openbare Ruimte!

Binnenkort zal Waterpas Civiel Adviesbureau samen met VLUGP, bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur aanwezig zijn op de Dag van de ...

Lees verder >

Waterpas werkt aan Kerckebosch

    Waterpas werkt aan Kerckebosch De wijk Kerckebosch wordt de komende jaren vernieuwd. Samen met de Gemeente Zeist, ERA Contour en Seyster ...

Lees verder >

Waterpas

Waterpas, de logische keus voor praktisch advies!

Waterpas is een civieltechnisch adviesbureau met de volgende specifieke werkvelden:

  • Ontwerp & Projectvoorbereiding
  • Directie & Toezicht
  • Riolerings- en wateradvies
  • Gebiedsontwikkeling
  • Waterpas op Locatie
  • Tenderassistentie

Wij zetten onze expertise, vanuit onze kantoren in Rotterdam en Hoofddorp, in voor zowel gemeenten, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, regionale vervoersbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties en uitvoerende Bouw- en GWW-aannemers.

Waterpas onderscheidt zich door een pragmatische, praktische en flexibele aanpak. Samen met onze partners zijn wij ook bereid projectrisico’s te adopteren en in gezamenlijkheid te engineeren, realiseren en exploiteren. Surf rond op onze site en heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij ons via danwel neem contact op met een van onze kantoren.

 

Kwaliteit, Dynamiek & Ervaring

Waterpas is een advies- en ingenieursbureau dat werkzaam is binnen de civiele techniek en aanverwante vakgebieden. Vanaf de oprichting in 1999 heeft Waterpas zich ontwikkeld en gespecialiseerd in ontwerp, besteksvoorbereiding, (project)management en directievoering & toezicht. Een multidisciplinaire aanpak en onze kennis van verkeer, wegen, riolering, kabels & leidingen, water en cultuurtechniek zijn daarbij onontbeerlijk. Bij onze aanpak staan kwaliteit en een flexibele en oplossingsgerichte werkwijze richting onze opdrachtgevers centraal.

 

Dynamiek

De civieltechnische markt is constant in beweging. Een veranderende en op participatie gerichte maatschappij vraagt om een flexibele en dynamische invulling van projecten. Voor zowel traditionele als geïntegreerde contractvormen verzorgt Waterpas de voorbereiding van initiatief tot en met de aanbesteding en begeleiding van de uitvoering. Daarnaast kunnen wij de zorg wegnemen als het gaat om: het opstellen van een beleidsadvies, het aanvragen of schrijven van vergunningen, het begeleiden van bewonersinspraak, het houden van Risicosessies, Het opstellen van UAV-gc contracten, het assisteren bij Systems Engineering, Het assisteren tijdens tenderfases met opstellen Plan van Aanapk, het maken van een onderhoudsadvies, of het oplossen van tijdelijke capaciteitsproblemen. Kortom: Waterpas past die elementen toe, die voor u als opdrachtgever op dat specifieke moment de best passende oplossing bieden.

 

Ervaring

De vestigingen Rotterdam en Hoofddorp zorgen voor een regionale spreiding van onze dienstverlening. Onze medewerkers hebben hun ervaring vaak opgedaan bij onze opdrachtgevers. Zij herkennen daardoor uw problematiek en vinden het een uitdaging om uw doelstellingen te realiseren. Daarnaast stimuleert Waterpas het 'zelfstandig initiatief nemen en functioneren', waarbij groei en ontwikkeling als persoon en vakspecialist voorop zijn gesteld. Onze medewerkers voelen zich hierdoor nauw betrokken bij onze organisatie en verbinden zich persoonlijk met de kwaliteit van het product en de communicatie met onze opdrachtgevers.

Waterpas, de logische keuze voor praktisch advies!