Praktisch advies

van A tot Z!

Waterpas Civiel Adviesbureau

Waterpas Civiel Adviesbureau heeft zich al meer dan 25 jaar bewezen als leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten binnen het brede werkveld van stedelijke ontwikkeling en aanleg en beheer van de buitenruimte.

Met 25 medewerkers verzorgen we het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding tot directievoering. 

Wij onderscheiden ons door een pragmatische, praktische en flexibele aanpak. We zijn ook zeker bereid om samen met onze partners projectrisico’s te adopteren en gezamenlijk te engineeren, realiseren en exploiteren.

Surf rond op onze site, voor vragen kunt u terecht bij ons via info@waterpas.nl of neem contact op met één van onze kantoren.

Civieltechnisch advies

Waterpas ontwikkelt oplossingen voor infravraagstukken. Als civieltechnisch adviesbureau komen we samen met u tot de beste oplossing. Gedegen onderzoek dat punt voor punt en goed onderbouwd is, op basis van grondige berekeningen.

Al onze ideeën toetsen we aan de voorwaarden van de opgave. Met onze realistische doelmatigheid brengen wij uw idee in de praktijk. Wij onderscheiden onszelf door een pragmatische, praktische en flexibele aanpak.

Wij zijn ook zeker bereid om samen met onze partners projectrisico’s te adopteren en gezamenlijk te engineeren, realiseren en exploiteren.

Groen & Water

Een mooi werkveld waar Waterpas zich thuis in voelt is de wereld van water en groen. Bij water denken we al snel aan drinkwater of oppervlaktewater. Van een wolkbreuk kijken we niet zo snel meer op. Dat drinkwater in Nederland zo uit de kraan komt is voor ons niet bijzonder. Maar waar komt al dat water vandaan? Waar gaat dat water naar toe? En hoe krijgt water een plek in de openbare ruimte?

Waterpas maakt een groei en ontwikkeling door, waarin het thema “water” een belangrijke rol vervult.

Binnen deze disciplines vervullen wij een adviserende rol en dragen bij aan een divers pallet van civieltechnische producten. Wij zijn een praktisch adviesbureau waar kwaliteit op nummer één staat.

Ontwerp & projectvoorbereiding

Waterpas verzorgt het ontwerp en maakt tekeningen en bestekken voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur.

Bij Waterpas staat projectleiding centraal. Projectadviezen worden opgesteld en in het ontwerp verwerkt. Wij staan borg voor een goede procesmatige invulling van de betreffende activiteiten.

Van het ontwerp tot en met de besteksraming worden onze producten uitgewerkt.

Directie & Toezicht

Met ruim 20 jaar ervaring in Directie en Toezicht zijn wij uw gewenste partner voor de uitvoeringsbegeleiding bij asfaltwerkzaamheden, herstructureringsopgaven en nieuwbouwprojecten.

Waterpas heeft binnen deze discipline ervaren personeel dat geruime kennis heeft in grond-, weg- en waterbouw.

Hiermee ontzorgen wij u in het uitvoeringsproces bij procedurele, administratieve, financiële, juridische en communicatieve aspecten rondom uw project.

Gebiedsontwikkeling

Waterpas werkt samen met gemeenten en ontwikkelaars in ontwikkelingstrajecten en kan als advies/ en ingenieursbureau voor de buitenruimte van begin tot eind betrokken zijn.

Wij zorgen ervoor dat de voortgang van gebiedsontwikkelingstrajecten gewaarborgd blijft, doordat wij de taal van alle betrokkenen spreken en knelpunten in het proces doorbreken.

Waterpas is ook zeker bereid om samen met de initiatiefnemers voor vastgoedontwikkeling de benodigde advies- en engineeringwerkzaamheden voor de buitenruimte bij (her)ontwikkeling op te pakken.

Waterpas op locatie

Waterpas op locatie biedt flexibele projectmatige ondersteuning, waarbij u zich niet hoeft te binden aan structurele overeenkomsten en niet afhankelijk bent van de kennis van één ingehuurde medewerker.

Projecten vragen bijna zelden structureel 40 uur per week, maar veelal pieken en dalen in de daarbij benodigde tijdsbesteding.

Wij kunnen u deze flexibele capaciteit bieden. Onze medewerkers hebben brede civieltechnische kennis en daarnaast bieden wij altijd de mogelijkheid om specialistische kennis af te roepen.