Waterpas verzorgt het ontwerp en maakt tekeningen en bestekken voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur. Projectadviezen worden opgesteld en in het ontwerp verwerkt. Centraal staat de projectleiding. Wij staan borg voor een goede procesmatige invulling van de betreffende activiteiten. Van ontwerp tot en met de besteksraming worden onze producten uitgewerkt.

Overige diensten