Project

Big data helpt winkelgebieden verder

“Wanneer bezoekers van winkelgebieden tevreden zijn over een winkelgebied dan heeft dit een positief effect op hun verblijfstijd en uitgavenpatroon”, aldus NL Schoon. NL Schoon heeft Waterpas ingevlogen om met behulp van de Beter Buiten methodiek grip te krijgen op de relatie tussen het onderhoudsniveau, de tevredenheid en de leefstijl van bezoekers.

In samenwerking met Locatus zijn in totaal 27000 bezoekers en 1600 ondernemers geënquêteerd bij 559 winkelgebieden. Hierin zijn aan bezoekers & ondernemers vragen gesteld over hoe tevreden men is over het beheer van het winkelgebied. Ook zijn 600 observaties verricht om het huidige beheerniveau van de winkelgebieden te bepalen. Dit gebeurde op basis van de CROW beeldsystematiek:

Willem van der Grinten senior adviseur Buitenruimte: “Bij een correlatie tussen deze gegevens (tevredenheid, leefstijl en beeldkwaliteit)  kan in de toekomst met BIG Data eenvoudig aangegeven worden welk beheerniveau het meest optimaal is voor een winkelgebied liggende in een gebied met een bepaalde leefstijl”.

De benodigde beeldkwaliteit voor het bereiken van een gewenste schoonscore verschilt per leefstijl. Als het ambitieniveau (optimale investering – opbrengsten) op een schoonschore van 7 ligt kan de inspanning van veel blauwe winkelgebieden wat minder intensief, terwijl de meeste groene, gele en rode winkelgebieden een beheer intensivering zouden kunnen overwegen. Deze investering leidt tot een toename van tevredenheid en waarmee hogere inkomsten kunnen worden bereikt.

Dit biedt kansen om het beheerbudget efficiënter in te richten. Uiteraard is tevredenheid van het winkelend publiek ook onderhevig aan andere factoren, zoals de inrichting, architectuur en het winkelaanbod.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.