Project

Bouw en woonrijp maken Koepoort in Delft

De gemeente Delft heeft de ambitie een autoluwe binnenstad te realiseren. Onderdeel hiervan is de realisatie van parkeergarages in de directe omgeving van het centrum.

De gemeente Delft heeft een overeenkomst gesloten met de VOF Koepoort om een ondergrondse parkeergarage met 344 plaatsen en 15 woningen aan de Maria Duystlaan te realiseren. In gelijktijdig stadium is Ceres Projecten in opdracht van de familie Camijn gestart met ontwikkeling van het gebied aan de andere zijde van de Stalpaert van der Wieleweg, namelijk het realiseren van het hotel Delft Centre en een busparkeerplaats. Het hotel telt 9 verdieping hoog en 92 kamers. Waterpas is sinds de start van het project in 2004 begonnen met de engineering en uitvoeringsbegeleiding van het bouwrijp maken van de locatie.

Hierna ging de bouwer van de parkeergarage starten met de werkzaamheden aan de bouwkuip. Al snel bleek dat de bouwkuip niet stabiel was wat heeft geleidt tot verzakking van de naastgelegen woningen. Na een impasse en het failliet gaan van een van de vennoten van de realisatoren is in medio 2008, onder vlag van Ceres Projecten, opnieuw gestart met de bouw van de parkeergarage.

Gelijktijdig met start van de bouw zijn de voorbereidingen gecontinueerd. Waterpas heeft de bestekken opgesteld voor het woonrijp maken en de uitvoering begeleidt. Daarnaast functioneerde een toezichthouder als loketfunctie om vragen van de bewoners snel af te handelen. Medio 2010 was de uitvoering van het woonrijp maken gereed en is Delft een bijzondere entree van het centrum rijker.

Werkzaamheden Waterpas:

  • Projectleiding
  • Ontwerp & projectvoorbereiding
  • Uitvoeringsbegeleiding

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.