Project

Fietsbrug Vlietpolderplein

In opdracht van Van der Made BV te Zevenbergen heeft Waterpas het EMVI-plan geschreven voor de realisatie van de fietsverbinding Vlietpolderplein in de gemeente Westland. Het realiseren van de nieuwe fietsroute is onderdeel van het project ‘Verlengde veilingroute’. Dit is één van de deelprojecten van het 3-in-1 project van de Provincie Zuid-Holland dat als doel heeft het Westland en Hoek van Holland beter bereikbaar te maken en daarnaast ook de verkeerveiligheid in het gebied te vergroten.

Na het succesvol winnen van de aanbesteding is Waterpas gevraagd haar kennis en expertise in te brengen ten behoeve van organiseren van het project en het vervaardigen van de benodigde kwaliteitsplannen en het beheersen van de documentenstroom. De realisatie van de fietsbrug zal in 7 fases worden uitgevoerd waarbij continu rekening gehouden wordt met de doorstroming van het locale en het doorgaandverkeer. Om dit in goede banen te leiden levert Waterpas tevens de Omgevingsmanager.

Werkzaamheden Waterpas:

  • Opstellen EMVI-plan
  • Begeleiding voorbereidingstraject
  • Omgevingsmanagement

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.