Project

Koninginnehof Zwijndrecht

In Zwijndrecht bouwt Woonkracht10 met Waterpas aan 37 nieuwe huizen in het woningbouwproject Koninginnehof. De nieuwe riolering moet op een toekomstbestendige manier worden aangesloten op de huidige riolering van de buurt. Waterpas adviseert samen met Ingenieursbureau Drechtsteden de woningbouwcoöperatie Woonkracht10 op het gebied van water en riolering.

Aan de Hobbemastraat, Van Ruisdaelstraat en de Koninginneweg worden herenhuizen en eengezinswoningen gebouwd op een manier dat te midden van de drie blokken een hof ontstaat. In dit hof kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten en kunnen kinderen ook veilig spelen.

Waterpas adviseert Woonkracht 10 bij het opstellen van een plan voor de afwatering. De waterinrichting in het nieuwbouwproject moet toekomst- en klimaatbestendig zijn. Omdat de straten ernaast andere vloerpeilen hebben, moet er goed worden nagedacht over de aansluiting van het nieuwe riool op het bestaande riool. Daarbij kijkt Waterpas goed naar de risico’s en verschillende oplossingen. Ook levert Waterpas ontwerptekeningen voor het voorlopige en definitieve ontwerp.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.