Project

Reconstructie Laan van Koot

In Berkel en Rodenrijs wordt de Verlengde Laan van Koot, inclusief de drie vertakkingen, op bedrijventerrein Oudeland gereconstrueerd. De weg is namelijk zeer verzakt.

Deze weg wordt voor de derde keer in enkele jaren opnieuw aangelegd door flinke verzakkingen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van ontoereikende voorbelasting in het verleden. Laatste jaren blijkt echter uit metingen dat de situatie gestabiliseerd is en nu echt goed aangelegd kan worden.

Aandachtspunten zijn ook het onderliggend riool, de kruisende duikers en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Bij de reconstructie worden ook het groen, bebording en OV aangepakt.

Werkzaamheden Waterpas

Waterpas begeleidt bij dit project het aanvragen van de watervergunningen. Daarnaast stellen we een bestek op en maken we kostenramingen.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.