Project

Riolering campus Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam startte in 2012 met de grootschalige vernieuwing van de campus. Diverse voorzieningen zijn herplaatst of opnieuw ingericht en nieuwe bouwprojecten zijn gestart. Al deze activiteiten worden zichtbaar op het maaiveld. Echter een belangrijk deel van de werkzaamheden vond ook ondergronds plaats. Deze onzichtbare wereld van kabels en leidingen is voor Waterpas bekend terrein. Daarom is Waterpas gevraagd om advies- en engineeringswerkzaamheden te verrichten voor de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het werk omvat het doorrekenen (SOBEK) en dimensioneren van de riolering voor zowel hemelwaterafvoer (HWA) als droogweerafvoer (DWA). Uiteindelijk levert Waterpas een definitief ontwerp op.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.