Project

Tracéstudie Oasen Krimpenerwaard

Waterpas voert voor drinkwaterbedrijf Oasen tracéstudies uit. Een belangrijk aspect daarbij is de samenwerking met de omgeving en het afsluiten van zakelijk rechten. De werkzaamheden bestaan op hoofdlijn uit:

  • toetsen bestemmingsplan;
  • uitvoeren diverse onderzoeken (o.a. flora en fauna, archeologie, bodem, niet gesprongen explosieven);
  • vestigen van zakelijk recht;
  • opstellen tracé tekeningen;
  • opstellen (SSK) raming.

Waterpas is gewend een dergelijke studie professioneel aan te pakken. Hierbij gaan we een nauwe samenwerking aan, tussen ingenieursbureau, opdrachtgever en overige betrokkenen zoals perceeleigenaren, het Waterschap en de gemeente. De medewerkers van Waterpas hebben tevens ervaring opgebouwd ten aanzien van tracéstudies tijdens hun werkzaamheden bij Gemeente werken Rotterdam, het Kabels en Leidingenbureau maar ook bij projecten voor onder andere ontwikkelaars en Waterschappen.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.