Project

Wat kan ik met leefstijlen in de Buitenruimte?

Nederland is het land van de bestemmingsplannen, waarin we gedetailleerd vastleggen welke functies er op een plek thuishoren. Maar een locatie is meer dan zijn toegewezen bestemming. Ieder gebied heeft zijn eigen unieke kwaliteiten. Een goede ontsluiting per openbaar vervoer, nabijheid van het strand, de dynamiek van een stadscentrum of juist de rust van een wandelroute door de natuur. Deze kwaliteiten spreken verschillende doelgroepen aan.

De uitdaging is grip krijgen op de wensen van de doelgroep, zodat de juiste functies zich ontwikkelen op de juiste locaties. Voor wie bouwen we? Voor wie is deze locatie aantrekkelijk? Welke activiteiten passen bij dit gebied? Leefstijlgericht werken biedt hierbij de uitkomst.

(tekst loopt door onder afbeelding)

Inrichting

Binnen een woonwijk wonen meerdere bewoners die uiteenlopende voorkeuren hebben ten aanzien van de inrichting, het beheer en gebruik van de openbare ruimte. Het kan onvrede veroorzaken bij de bewoners als de openbare ruimte niet aansluit op hun voorkeuren. Met als gevolg dat bewoners gaan verhuizen. De leefstijlgerichte werkwijze kan hierbij helpen door in kaart te brengen welk soort bewoners in de wijk wonen. Hierdoor kan er gericht worden gekeken wat voor soort maatregelen moeten worden genomen om de bewoners tevreden te houden.

Communicatie

Als organisatie is het vaak belangrijk om bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk de bewoners te benaderen. Dit kan op verschillende manieren, zo kan je bijvoorbeeld een standaard bericht maken die naar alle bewoners wordt gestuurd. De bewoners in de wijk hebben zelf bepaalde voorkeuren over hoe ze ergens op de hoogte van worden gebracht. Als het niet op die manier gaat, dan is de kans groot dat er tegengeluiden gaan ontstaan tegenover de nieuwe ontwikkelingen. De leefstijlgerichte werkwijze kan hiervoor een oplossing bieden, door iedere bewoner anders te benaderen.

Beter Buiten

Het leefstijlgericht werken in de openbare ruimte heeft op een paar punten grote voordelen voor uw organisatie. Hieronder beschrijven we ze:

 1. Efficiëntere inzet van beheers- en inrichtingsbudget
  Door de verschillende leefstijlen in een wijk, hebben de bewoners verschillende wensen aan de buitenruimte. Door aan te passen aan hun wensen, kan het budget soms wel eens lager uitpakken dan nu is vastgelegd.
 2. Toename bewonerstevredenheid
  Het inspelen op de wensen van de bewoners zorgt ervoor dat de bewonerstevredenheid sterk stijgt. Mede door een goede communicatie en inrichting die inspeelt op de wensen van de leefstijl, wordt de wijk aantrekkelijker om in te wonen.
 3. Aansluiting tussen vastgoed en openbare ruimte
  Burgers kiezen vaak een woning die aansluit op hun leefstijl, de openbare ruimte sluit hier meestal niet aan. Door de leefstijlgerichte aanpak gaat de openbare ruimte geleidelijk aansluiten op de woningtype en de wensen van de bewoners.

Toepassing leefstijlen

Aan het begin van de leefstijlgerichte werkwijze starten wij met een Quick Scan. Op basis van kwantitatieve data en een locatiebezoek analyseren de leefstijlspecialisten van Waterpas de openbare ruimte. Er wordt gekeken naar inrichting, beheer en gebruik, en de relatie met de aanwezige leefstijlgroepen. Het resultaat van de Quick Scan is het uitgangspunt voor het vervolgtraject, de vervolgstappen kunnen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Uitzetten vragenlijst: bewoners en maatschappelijk middenveld
 • Monitoren tevredenheid
 • Workshop buitenruimte: bewoners
 • Workshop buitenruimte: maatschappelijk middenveld
 • Workshop binnentuinen
 • Toetsen & afstemmen: inrichtingsplan openbare ruimte & binnentuinen
 • Toetsen & afstemmen: vormgeving & functionaliteit bouwblokken
 • Second Opinion beheer
 • Leefstijl gestuurde aanpak buitenruimte
 • Plan van Aanpak vastgoed
 • Communicatie handleiding

Meer te weten komen over de leefstijlgerichte werkwijze? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Waterpas Barendrecht via 010 2657560 of info@waterpas.nl.

Deel dit artikel via:

Waterpas Civiel Adviesbureau

Barendrecht

❯   010 – 265 7560

❯   Zuideinde 60

     2991 LK Barendrecht

Inschrijven nieuwsbrief

Waterpas gecertificeerd

© 2024 Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.